Vision och mål på Åbyskolan

Den röda tråden genom verksamheten

Förskoleklassen är den sammankopplande länken mellan förskolan och skolan. Alla elever ska känna sig välkomna och som en viktig del av gruppen. Eleverna delas i två eller tre grupper vid samlingar, vissa aktiviteter och idrott. Det är en tydlig struktur och fasta rutiner i vår verksamhet vilket skapar trygghet för alla.

Vi lärare lägger stor vikt på barnens lek, sociala utveckling och lärande. Vi strävar efter att barnen ska utveckla sina förmågor i svenska och matematik på ett lustfyllt sätt. Den motoriska utvecklingen och det egna skapandet är också viktigt. Skolgården är stor och inbjuder till många olika aktiviteter, till exempel bollspel, kojbygge i ”skogen” och klättring.

Pedagogerna på Åbyskolans fritidshem arbetar för att skapa en trygg och lärande miljö där eleverna får ta initiativ och utveckla sina intressen. Eleverna erbjuds att delta i olika aktiviteter så som skapande verksamhet, idrottshallen och spel. Uteleken är en stor del av verksamheten och vår fina skolgård inbjuder till många olika lekar, vi har också organiserad lek i olika konstellationer. Elevernas intressen är med och styr vilket innehåll fritidstiden får, samtidigt som pedagogerna försöker få eleverna att pröva på sådant de inte gjort förut.

Fritidshemmet ska också stödja och stärka lärandet i skolan. Pedagogerna på fritidshemmet deltar i klassernas arbete även under förmiddagstid. På så sätt
skapas en röd tråd genom de båda verksamheterna.

På skolan har vi erfarna och ambitiösa lärare som arbetar för att alla elever ska uppnå de grundläggande målen. Vi ska också inspirera alla elever att nå så långt som möjligt. Lärarna försöker hela tiden hitta olika sätt för att få eleverna engagerade och att lära sig mera.

Vi tränar eleverna att ta ett större ansvar ju äldre de blir. De får då ta ansvar för flera aktiviteter på skolan. Skolans personal ser och bemöter alla elever med positiva
förväntningar, och är goda förebilder.

Fler sidor inom välkommen till åbyskolan

Förväntningar på Åbyskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Om Åbyskolan

På Åbyskolan följer vi eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för att börja högstadiet.

Värdegrund på Åbyskolan

Jag kan, jag vill och jag duger

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021
Publicerad: 11 mars 2021