Om Bas KALMAR:s arbete med friskvård och hälsa

En man och två kvinnor tar en höstpromenad i Kalmar.

Vi har försökt att inte underskatta deltagarnas medhavda kunskap genom att försöka ha olika nivåer och anpassad undervisning utefter gruppen. Vi har försökt att utvidga deras tankesätt och kunskaper kring ämnet.

Bas KALMAR har erbjudit gruppträning, gym, cykelskola, simskola, promenader, hälsoundervisning, studiebesök i närområdet och Kalmar stad.

När deltagare slutat på Bas KALMAR så är friskvården något som de flesta uttryckt att de bär med sig och saknar. Friskvården har varit en kontinuerlig och genomgående del under projektets gång eftersom många deltagare inte har rörelse som en naturlig del med sig från tidigare eller i sitt dagliga liv.

En del har köpt träningskort, andra promenerar och rör sig mer utomhus än tidigare. Detta har gett ringar på vattnet och flera familjemedlemmar rör sig också.

Friskvården har syftat till att samtliga deltagare ska kunna delta utefter sin fysiska nivå och tidigare erfarenhet. Personalen på Bas KALMAR har varit till stor hjälp då alla deltagare har fått tid och engagemang kring rörelsedelen.

Fler sidor inom friskvård och hälsa

Teori

Här redogörs för hur Bas KALMAR har arbetat teoretiskt kring ämnet friskvård och hälsa.

Rörelse

Att informera om de positiva effekterna med fysisk ansträngning har varit en viktig beståndsdel i projektet Bas KAL

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021