Palett för hållbara Norrliden

Palett för hållbara Norrliden visar hur ett område i Kalmar kan utvecklas hållbart enligt Agenda 2030, FN:s globala mål och Sveriges miljömål God bebyggd miljö.

Palett för hållbara Norrliden är ett strategiskt dokument som syftar till att styra planering och utveckling i en hållbar riktning, med fokus på den fysiska miljön genom planering, samverkan, genomförande och förvaltning. Palett för hållbara Norrliden omfattar nordöstra Norrliden, stadsdelens centrum och delar av Bergavik, Björkudden och Björkenäs.