Fördjupade översiktsplaner

När vi gör en mer detaljerad strategisk plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan. Det kan handla om en plan för en mindre ort på landet eller en del av staden.

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Om våra planer för Kvarnholmens utveckling

Fördjupad översiktsplan för Norrliden

Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden antogs 2011

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Visionsarbete för Gamla industriområdet

Kalmar kommun har fått finansiering från EU-initiativet New European Bauhaus, för att göra ett utredningsarbete.