Fördjupade översiktsplaner

När vi gör en mer detaljerad plan för ett avgränsat område kallas det fördjupad översiktsplan.

I vissa lägen kan man behöva göra en mer detaljerad strategisk plan över ett område än det som finns i översiktsplanen. Om det är ett geografiskt avgränsat område så gör man en Fördjupad översiktsplan (FÖP), för exempelvis en mindre ort på landet eller en del av staden.

De områden vi har gjort fördjupade översiktsplaner för är:

  • Kvarnholmen
  • Norrliden
  • Södra staden

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Om våra planer för Kvarnholmens utveckling

Fördjupad översiktsplan för Norrliden

Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden antogs 2011

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden