Tematiska tillägg

Vindkraftverk ute på en åker av solrosor

Om man ska planera strategi för en enstaka fråga som berör hela kommunen kallas det "Tematiskt tillägg till översiktsplanen".

Det kan behöva tas fram för att nya behov har uppstått sedan översiktsplanen togs fram, eller för att det inte finns tillräckligt tydliga strategier om just den frågan i översiktsplanen. I Kalmar har vi tagit fram nedanstående tematiska tillägg.

Fler sidor inom översiktlig planering

Översiktsplan

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Andra strategiska dokument

Här hittar du andra strategiska dokument som är en del i planarbetet eller ett stöd för planeringen

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2023.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023
Publicerad: 11 april 2017