Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas framöver.

Snurrom

Vi gör ett planprogram för Snurrom där cirka 8 400 människor ska kunna bo och leva.