Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas framöver.

Snurrom

Vi gör ett planprogram för Snurrom där cirka 8 400 människor ska kunna bo och leva.