Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas framöver.

Snurrom

Vi gör ett planprogram för Snurrom där cirka 8 400 människor ska kunna bo och leva.