Gällande detaljplaner

Exempelbild på hur en detaljplan ser ut

Efter att en detaljplan vunnit laga kraft blir den en gällande detaljplan.

Fler sidor inom planering

Begära planbesked

Om du vill genomföra något som kräver att en gällande detaljplan ändras eller upphävs begär du planbesked.

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 5 juni 2017