Illustration Kalmar

Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan.

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera ett luftvärnsregemente.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Avslutat samråd

Den nya översiktsplanen var på samråd 10 maj till 31 juli 2021.