Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Illustration Kalmar

Den 19 juni 2023 antog kommunen den nya översiktsplanen vid ett möte i kommunfullmäktige, men beslutet har överklagats och översiktsplanen har därför inte vunnit lagakraft. Läs mer under "Pågående arbete med ny översiktsplan".

Pågående arbete med ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.