Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Illustration Kalmar

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Läs mer om det projektet här.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Invånardialog

Resultat från enkäten om livskvalitet som genomfördes sommaren 2019.