Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Illustration Kalmar

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Läs mer om det projektet här.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjas 2019 och pågår flera år framöver. Läs mer om när olika saker händer här.

Invånardialog

Resultat från enkäten om livskvalitet som genomfördes sommaren 2019.