Översiktsplan

Kvinna som cyklar, Kalmar Slott som bakgrund

Fler sidor inom översiktlig planering

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Tematiska tillägg

I de tematiska tilläggen till översiktsplanen finns fördjupningar inom olika områden

Andra strategiska dokument

Här hittar du andra strategiska dokument som är en del i planarbetet eller ett stöd för planeringen

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2023.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Publicerad: 7 juni 2017