Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Översiktsplan

Kalmars översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2013.

I översiktsplanen tar vi till exempel hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder eller verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Vi tänker också på miljö- och hälsofrågor. När vi tar fram översiktsplanen samarbetar vi med kommuninvånarna genom exempelvis samråd.

I översiktsplanen är tidsperspektivet minst 10 år framåt men planen uppdateras och förnyas löpande.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Fler sidor inom översiktlig planering

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Tematiska tillägg

I de tematiska tilläggen till översiktsplanen finns fördjupningar inom olika områden

Andra strategiska dokument

Här hittar du till exempel förstudier och riktlinjer för olika frågor

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2021.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.

Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Publicerad: 7 juni 2017