Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/pagaende-detaljplanearbete-och-projekt.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra