Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stadsmiljöprogram

Illustrationsbild av Kalmar.

Kalmar stad ska vara en plats för alla. En plats där den gestaltade livsmiljön tas om hand och utvecklas tillsammans med bevarandet av en rik kulturmiljö. En plats där historien vårdas samtidigt som framtiden välkomnas. 

Publicerad: 26 april 2022