Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tallhagsskolan

Trygghet och säkerhet på Tallhagsskolan

Vasaskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 27 oktober 2020