Läsårstider och schema på Kalmarsundsskolan

Här finner ni Kalmarsundsskolans läsårstider, observera att någon studiedag kan skilja sig mot andra skolor i kommunen.

Läsår 2023/2024

Hösttermin 2023
21 augusti – 21 december

Lovdagar/studiedagar
18 september studiedag
27 september IUP-samtal skolan slutar 12.15
2 oktober IUP-samtal skolan slutar 12.15
4 oktober IUP-samtal skolan slutar 12.15
9 oktober IUP-samtal skolan slutar 12.15
30 oktober till 3 november höstlov
30 oktober är en stängningsdag
6 december studiedag

Vårtermin 2024
8 januari – 14 juni

Lovdagar/studiedagar
8 januari studiedag
6 februari studiedag
19-23 februari sportlov
15 mars studiedag
2-5 april påsklov
10 maj lovdag
7 juni lovdag

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på kalmarsundsskolan

Sjukanmälan på Kalmarsundsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Fritidshem på Kalmarsundsskolan

Fritidshem på Kalmarsundsskolan

Lektionsschema för elever på Kalmarsundsskolan

Här finner du lektionsschema för Kalmarsundsskolans klasser

Betygsättning på Kalmarsundsskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Dokument och blanketter på Kalmarsundsskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Kalmarsundsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Matsedel och kostpolicy på Kalmarsundsskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Rektorsbrev

Rektorns månadsbrev till vårdnadshavarna

Senast uppdaterad: 14 september 2023
Publicerad: 11 september 2019