Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Praktik i skolan, prao

Sveriges riksdag har beslutat att alla elever från och med årskurs åtta ska genomföra minst tio dagar i praktisk arbetslivsorientering, så kallad prao, innan de slutar grundskolan. Ett viktigt tillfälle såväl för eleverna som arbetsplatserna.

Kontakt

Fler sidor inom gemensamma sidor

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare finns på alla högstadieskolor. De hjälper till med bland annat gymnasieval

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Modersmål, när barnet talar ett annat språk (övergripande)

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 28 januari 2021
Publicerad: 5 mars 2019