Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen inom utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun skall erbjuda elever de verktyg och metoder som behövs för att eleverna ska kunna:

  • söka information och kunskap samt orientera sig om utbildningar, omvärld och arbetsmarknad
  • identifiera och formulera sina egna behov, intressen och förutsättningar inför framtiden
  • göra ett väl underbyggt val, med stöd från studie- och yrkesvägledaren om behov finns.

Studie- och yrkesvägledaren ska

  • informera och vägleda eleverna, från årskurs 1 till och med årskurs 9, inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder. Studie- och yrkesvägledning delas upp i vid och snäv vägledning. Med vid vägledning menas information i grupp, undervisning i väljande, studiebesök, aktiviteter, gymnasiebesök. Snäv vägledning fokuserar på den enskilda eleven i och med vägledningssamtal, både enskilt och i mindre gruppvägledning.
  • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
  • medverka till att elevernas studie- och yrkesval kan ske utifrån personliga intressen och förutsättningar, som är grundade i saklig information om studie- och arbetslivets kvalifikationskrav samt fakta om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika yrkesområden.
  • bidra till att eleverna lär sig att kritiskt granska information.
  • se till att alla elever får aktuell, tillförlitlig och tillgänglig information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan, övriga utbildningsvägar och om val inom den obligatoriska skolan som kan ha betydelse för möjligheten till vidare studier.
  • i mån av behov medverka vid elevvårds- personal- och arbetskonferenser.
  • fortlöpande informera övrig personal om nyheter och aktuella förändringar inom verksamhetsområdet.

Gymnasieval

Gymnasieval