Fritidshem på Funkaboskolan

Vår vision är att eleverna på våra fritidshem, genom lek, rörelse och aktiviteter ska bli starka, självständiga individer.

Vi har tre fritidsavdelningar. Skeppet för förskoleklass och årskurs 1, Borgen för årskurs 2-3 samt Mellanstadiefritids för årskurs 4-6. Verksamheten på varje avdelning är åldersanpassad för att stimulera och utmana barnen i takt med att de blir äldre. Vi strävar efter att ge eleverna inblick i vårt närsamhälle och dess förenings- och kulturliv.

På skeppets fritids går elever från förskoleklass och årskurs 1.

Vårt arbete utgår från läroplanens 1:a, 2:a och 4:e kapitel. Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Det vi också arbetar med är att eleverna ska utveckla sina kamratrelationer och känna tillhörighet samt trygghet i elevgruppen.

Vi har ofta utomhusverksamhet i närområdet, går iväg på utflykter till exempelvis Djurängsbacken och Skälby lekplats. Vi bakar med eleverna, har kreativ verksamhet med bild och musik.

Kontaktuppgifter:
Förskoleklass
010-352 57 24
Årskurs 1
010-352 57 25


Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på funkaboskolan

Lektionsschema för elever på Funkaboskolan

Här finner du lektionsschema för Funkaboskolans klasser

Läsårstider på Funkaboskolan

Här hittar ni läsårstider för Funkaboskolan

Matsedel och kostpolicy på Funkaboskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Funkaboskolan

Vi erbjuder fokustid på Funkaboskolan

Tidtabeller bussturer

Här finner du busstidtabeller via Kalmar Länstrafik

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Funkaboskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Funkaboskolan

Dokument och blanketter för Funkaboskolan

Betygsättning på Funkaboskolan

Betygsättning på Funkaboskolan

Senast uppdaterad: 20 juni 2023
Publicerad: 14 maj 2020