Försäljning av lös egendom

Det är i första hand huvudmannen som bestämmer vad som ska säljas eller behållas

Lös egendom utgörs av möbler, prylar, fritidshus på ofri grund samt övriga tillgångar. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ha någon åsikt i frågan är det upp till dig som god man att ta ställning. Vid förvaltarskap är det alltid förvaltaren som tar ställning åt huvudmannen.

Som god man ska du om möjligt föra en dialog med de närmast anhöriga och i de fall det finns en make eller sambo ska du om möjligt samråda med dem. De anhöriga har dock, precis som i andra frågor inom gode mannens uppdrag, ingen vetorätt. När det gäller lös egendom är det normala att du som god man säljer den vid en lämplig tidpunkt, om egendomen inte är till nytta för huvudmannen eller dennes familj. Det är viktigt att du som god man har detta i åtanke vid exempelvis huvudmannens flytt till ett annat boende.

Om huvudmannen har fodringar på grund av ett lån eller ett utdömt skadestånd ska du som god man försöka driva in dessa, om det inte är till fördel att ha dem utstående.        

Fler sidor inom fastighet

Fastighetsförsäljning

Som god man kan du behöva se över nyttan med att huvudmannen har kvar sin fastighet

Fastighetsköp

Fastighetsköp kan ske på två olika sätt om en person har en god man

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023