Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Öppettider och kontakt till överförmyndarverksamheten

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 januari 2024
Publicerad: 23 januari 2023