Ekonomi och redovisning

Uppdraget som god man eller förvaltare är ideellt, men ett visst arvode utgår samt ersättning för merkostnader med anledning av uppdraget.

Det är överförmyndarverksamheten som beslutar om arvode och ersättning. Arvode betalas i första hand av huvudmannens egna medel. Om huvudmannen har en för låg inkomst eller för lite tillgångar kan kommunen stå för arvodet till god man.

Utbetalningsmetod

Kontakta den kommun (Kalmar, Borgholm eller Mörbylånga) där du har ditt uppdrag som god man. Fråga om vilken löneutbetalande bank som gäller och vad som gäller för att få den utbetald på önskat konto eller som avi.

Utbetalningen bokförs på bankkonto med texten ”lön”.

Om en ställföreträdares uppdrag upphör skall en sluträkning lämnas till överförmyndarverksamheten. Redovisningen lämnas på samma blankett som årsräkningen och ska avse tiden 1 januari fram till uppdragets upphörande.

Fler sidor inom för dig som är god man eller förvaltare

Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförm

När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man

Vem gör vad?

Praktiska och vanligt förekommande uppgifter som ingår i uppdraget

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 18 januari 2024
Publicerad: 23 januari 2023