Budget- och skuldrådgivning

Om du behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skulder kan du få rådgivning av oss.

Vi hjälper dig att:

 • Gå igenom dina skulder och upprätta en skuldförteckning.
 • Ställa samman en budget för att du skall kunna prioritera.
 • Räkna ut om du kan betala, och hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.
 • Ställa samman förslag till betalningsuppgörelser.

Du kan även få stöd och hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att leva på kronofogdens existensminimum under fem år. Efter det skrivs resten av skulderna av. Kronofogden beslutar om skuldsanering.

Vi hjälper dig att gå igenom förutsättningarna för en skuldsanering och att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Budgetrådgivning är kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.
Kontakta oss och fråga efter Budgetrådgivarna.

Kontakt

 • Mottagning ekonomiskt bistånd

  Du når oss genom kontaktcenter

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Nygatan 36

  Postadress

  Socialförvaltningen
  Box 834
  391 28 Kalmar

Fler sidor inom ekonomi och pengar

Arbetslöshet

Kommunen erbjuder aktiviteter antingen genom olika arbetsmarknadsinsatser eller vuxenutbildningar

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ett stöd för dig som behöver tillfällig hjälp för att försörja dig eller din familj.

God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten.

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Stiftelser, donationsfonder

Stiftelser och donationsfonder Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 25 april 2023
Publicerad: 31 mars 2017