God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Öppettider och kontakt till överförmyndarverksamheten

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Övriga länkar