Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Ett förvaltarfrihetsbevis kan krävas av vissa myndigheter eller när du söker vissa tjänster.

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

För att ansöka kontaktar du oss och uppger namn och personnummer för personen det gäller. Vi utfärdar endast förvaltarfrihetsbevis till dig som är folkbokförd i Kalmar kommun, Mörbylånga kommun eller Borgholms kommun. När vi har behandlat din ansökan skickar vi ett intyg till din folkbokföringsadress. Vänligen uppge vid kontakt med oss om beviset ska skickas till annan adress. Kontakta oss via kontaktvägar listade nedan.

E-post

overformyndarverksamheten@kalmar.se

Postadress

Överförmyndarverksamheten
Box 611, 391 26 Kalmar

Telefon

010-352 03 80
Telefontid: måndag-fredag 10.30-11.30

Adress

Trädgårdsgatan 18
392 49 Kalmar
(observera att du måste boka tid om du vill träffa en handläggare)

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Öppettider och kontakt till överförmyndarverksamheten

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 23 januari 2023