Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndet ska vara kortvarigt med målet att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Har du redan ansökt om ekonomiskt bistånd

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. för att se ditt ärende.
Du kan även ansöka på nytt om du har ett pågående ärende hos oss. Det gör du enklast genom den nya e-tjänsten som du hittar på Mina sidor Länk till annan webbplats..

För att få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig hjälp och ett sista ekonomiskt skyddsnät. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din egen situation. Det innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomi själv.

Det innebär att du exempelvis ska söka alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, studiemedel, aktivitetsstöd eller a-kassa. Varje månad ska du även göra vad du kan för att klara dig utan försörjningsstöd. Först då det inte finns några andra alternativ till försörjning kvar blir ekonomiskt bistånd aktuellt.

Som inkomst räknas:

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring med mera.
 • Insättningar på bankkonto och swish

Som tillgångar räknas:

 • Fordon till exempel bil, moped och släp med mera
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Generellt för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd

 • För att ha rätt till försörjningsstöd ska du bo i Kalmar kommun. Du som inte är medborgare i Sverige eller Norden måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.
 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet så är dina föräldrar skyldiga att försörja dig.
 • Har du en sambo eller är gift så är ni skyldiga att försörja varandra och ansöker alltid tillsammans om försörjningsstöd.
 • Första gången du söker behöver du kunna visa att du gjort vad du kunnat för att nå en egen försörjning bakåt i tiden.

Vi tar generellt inte hänsyn till återbetalning av lån eller skulder när vi räknar ut hur mycket försörjningsstöd du har rätt till. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss. Mer information hittar du här:
Budget- och skuldrådgivning - Kalmar Länk till annan webbplats.

Så går utredningen till

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Socialstyrelsen har information som gäller i hela landet.

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering, till exempel aktivitetsrapportera och delta i jobb- och utvecklingsgarantin, möten och anvisade aktiviteter.
 • Du ska aktivt söka arbete och tacka ja till de arbeten du blir erbjuden och i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta innebär att du ska söka arbete dagligen, i första hand arbeten du är utbildad för och har erfarenhet av men även söka andra okvalificerade arbeten som finns att söka inom lämpligt geografiskt område och vara tillgänglig för anställningsintervjuer.
 • Om du har en timanställning behöver du tacka ja till alla arbetspass du får, men också söka andra arbeten.
 • Du som har en tidsbegränsad anställning behöver i god tid planera för din försörjning och aktivt söka arbeten i god tid.
 • Om du eller din partner studerar ska ni klara er på studiebidrag och studielån från CSN.
 • Om du studerar SFI eller på grundskolenivå behöver du sköta studierna.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete i god tid innan du avslutar dina studier, även inför sommaruppehållet.
 • Du behöver ta ut hel föräldrapenning, sju dagar i veckan. Sök även alla andra bidrag du har rätt till via Försäkringskassan, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd och se till att du får rätt belopp med hänsyn till hur många barn du har.
 • Du behöver senast när ditt barn är åtta månader gammalt ansöka om förskoleplats och tacka ja till första plats på förskola som du blir erbjuden.
 • Du behöver aktivt börja söka arbete i god tid innan din föräldraledighet upphör.
 • Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att din arbetsförmåga är nedsatt.
 • Om du är sjukskriven på deltid ska du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Vi förväntar oss att du aktivt medverkar i din planering med sjukvården. Syfte är att kunna avsluta sjukskrivningen och återgå till arbetsmarknaden, eller söka annan ersättning som exempelvis sjukersättning eller aktivitetsersättning. Har du kontakt med Försäkringskassan behöver du även följa deras planering.
 • När din sjukskrivning upphör ska du första vardagen anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan. Detta ingår i riksnormen:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som ingår i riksnormen kan du också söka hjälp för exempelvis:

 • faktiska skäliga kostnader för boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • fackförening/a-kassa

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du går till väga för att överklaga beslutet finner du på fullföljdshänvisningen som du hittar på ditt beslut. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Kontakt

 • Mottagning ekonomiskt bistånd

  Du når oss genom kontaktcenter

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Nygatan 36

  Postadress

  Socialförvaltningen
  Box 834
  391 28 Kalmar

Fler sidor inom ekonomi och pengar

Arbetslöshet

Kommunen erbjuder aktiviteter antingen genom olika arbetsmarknadsinsatser eller vuxenutbildningar

Budget- och skuldrådgivning

Rådgivning för dig som behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skul

God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten.

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Stiftelser, donationsfonder

Stiftelser och donationsfonder Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 3 april 2024
Publicerad: 31 mars 2017