Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi för att du ska ha förutsättningar att få ett arbete, så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vad du kan få ekonomiskt bistånd till

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av din och hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Ekonomiskt bistånd ska täcka kostnader för:

 • mat
 • fritid
 • personlig hygien
 • kläder och skor
 • förbrukningsvaror, dagstidning och telefoni

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

 1. Vänd dig till socialförvaltningens försörjningsstödsenhet som du når via kommunens kontaktcenter. Hos oss kan du alltid få råd och stöd.
  Tfn: 010-352 00 00
  Tid: Måndag till fredag kl. 08.30–09.30
 2. Du kommer få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med. Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd får du en ansökningsblankett och ett informationsbrev hemskickat.
 3. Posta eller lämna in ansökan samt handlingar direkt i brevlådan som finns utanför socialförvaltningen. Din ansökan handläggs så snart som möjligt.

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Kontakt

 • Mottagning ekonomiskt bistånd

  Du når oss genom kontaktcenter

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Nygatan 36

  Postadress

  Socialförvaltningen
  Box 834
  391 28 Kalmar

Fler sidor inom ekonomi och pengar

Arbetslöshet

Kommunen erbjuder aktiviteter antingen genom olika arbetsmarknadsinsatser eller vuxenutbildningar

Budget- och skuldrådgivning

Rådgivning för dig som behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skul

God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten.

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Stiftelser, donationsfonder

Stiftelser och donationsfonder Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Publicerad: 31 mars 2017