Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare och förvaltar barnets egendom. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

När barnet har fyllt 16 år ska han eller hon ha möjlighet att påverka viktiga beslut.

Barnets tillgångar

Hantering och reglering kring barnets tillgångar

Fri förvaltning

föräldrar som är förmyndare själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placera

God man till barn

I vissa fall behöver ett barn få en god man

Kontrollerad förvaltning

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Barn under 18 år kan av olika anledningar sakna förmyndare