För dig som är god man eller förvaltare

Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt

Ekonomi och redovisning

Information om årsräkning, redogörelse och sluträkning

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförm

När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man

Vem gör vad?

Praktiska och vanligt förekommande uppgifter som ingår i uppdraget

Övriga länkar