Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Vem gör vad?

Ibland kan det vara svårt att veta gränsdragningen mellan vad du som god man eller förvaltare ska göra och inte. Med anledning av detta har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare gjort en "rollkoll".  Nedan ser du ett utdrag ur detta material för vissa praktiska och vanligt förekommande uppgifter.

Uppgift som utförs av god man eller förvaltare

  • Betala räkningar, tilldela huvudmannen pengar
  • Ansöka om bidrag, fonder, hjälpinsatser
  • Överklaga beslut, bevaka rättigheter
  • Sälja/köpa hus/lägenhet, säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende

Uppgift som utförs av anhörig, boendepersonal eller personlig assistent

  • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner
  • Promenera, gå på bio, fika
  • Påminna om möten, motivera till jobb
  • Följa med till läkare
  • Handla
  • Klä på huvudmannen, sköta dennes hygien

Fler sidor inom för dig som är god man eller förvaltare

Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt

Ekonomi och redovisning

Information om årsräkning, redogörelse och sluträkning

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförm

När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023