Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Vem ska jag kontakta?

När du har allmänna frågor om godmanskap/förvaltarskap, godmanskap för ensamkommande barn, årsräkningar eller övriga frågor ska du vända dig till våra handläggare.

Kalmarsunds överförmyndarnämnds uppdrag

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är en tillsynsmyndighet. Det betyder att vi ska se till att du som är god man eller förvaltare sköter ditt uppdrag på rätt sätt. Vi kan förklara vad som ingår i ditt uppdrag enligt lagen men inte lämna detaljerade råd i ditt ärende. Du måste därför vara beredd på att söka information och tillvägagångssätt på egen hand.

Kalmarsunds överförmyndarnämnd är inte den gode mannens eller förvaltarens chef, arbetsgivare eller ekonomisk rådgivare.

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 23 januari 2023