Fastighetsköp

Det finns i stort sett två olika sätt som fastighetsköp kan ske på om en person har god man

Det ena sättet är om huvudmannen själv vill köpa en fastighet. Då krävs inte överförmyndarverksamhetens samtycke. Det andra sättet aktualiseras om du som god man vill köpa en fastighet å din huvudmans vägnar vilket då kräver överförmyndarverksamhetens samtycke.

Om du som god man vill köpa en fastighet eller bostadsrätt som ska användas som huvudmannens bostad, anses förvärvet i normalfallet vara lämpligt. Om syftet med förvärvet är en ren kapitalplacering kommer överförmyndarverksamheten göra en noggrann bedömning av huvudmannens ekonomiska situation. 

Fler sidor inom fastighet

Fastighetsförsäljning

Som god man kan du behöva se över nyttan med att huvudmannen har kvar sin fastighet

Försäljning av lös egendom

Det är i första hand huvudmannen som bestämmer vad som ska säljas eller behållas gällande lös egendom

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023