Granskning II 2023 - översiktsplan

6 februari till 10 maj 2023 är översiktsplanen på en andra granskning. Du kan då lämna synpunkter på planen.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera utbildning för försvarsändamål.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 2 februari 2023