Pågående arbete med ny översiktsplan

Färgglad illustration över Kalmar.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ny digital översiktsplan. Den nya planen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2023, men beslutet har överklagats och därför inte vunnit laga kraft.

Filmen visar några av de övergripande utvecklingstankarna i översiktsplanen.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023
Publicerad: 11 april 2022