Södra Staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden.

Fler sidor inom fördjupade översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Om våra planer för Kvarnholmens utveckling

Fördjupad översiktsplan för Norrliden

Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden antogs 2011

Visionsarbete för Gamla industriområdet

Kalmar kommun har fått finansiering från EU-initiativet New European Bauhaus, för att göra ett utredningsarbete.

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Publicerad: 4 juli 2017