Norrliden Strand

Under en längre tid har arbete pågått med Kalmars nya stadsdel vid havet, Norrliden strand. 2011 gjordes därför en fördjupad översiktsplan för hela Norrliden.

Fler sidor inom fördjupade översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Om våra planer för Kvarnholmens utveckling

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Visionsarbete för Gamla industriområdet

Kalmar kommun har fått finansiering från EU-initiativet New European Bauhaus, för att göra ett utredningsarbete.

Senast uppdaterad: 15 mars 2018
Publicerad: 4 juli 2017