Förädla unika Kvarnholmen

Kommunfullmäktige antog en fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen i slutet av 2011. Här kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen.

Avsikten är att det nya dokumentet ska ligga till grund för allt framtida utvecklingsarbete avseende Kalmar stadskärna.

Vi vill bland annat lyfta det som gör Kvarnholmen unik. Blandningen av av en grön kuststad med ett folkrikt stadsliv i en historisk miljö.

Vi vill att Kalmar och Kvarnholmen ska fortsätta att erbjuda en rik livskvalitet till våra invånare. Vi vill också att Kvarnholmen ska ha så unika och attraktiva kvaliteter att människor som bor någon annanstans vill resa hit enbart för att ta del av kvaliteterna.

Vi föreslår att händelsefattiga områden utvecklas med nya byggnader, platser och funktioner som ger ett stadsliv. När vi bygger strävar vi efter en blandad stadsbebyggelse så att stadskärnan får liv under fler timmar av dygnet.

Det finns parkeringsplatser vid vattnet som skulle kunna användas på bättre sätt. Stationsområdet går att utveckla. Fredriksskans är en spännande plats där mycket kan hända. Idrott och Linnéuniversitetet tillsammans med bostäder kan forma platsen till något helt nytt.

Kontakt

Fler sidor inom fördjupade översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Norrliden

Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden antogs 2011

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Visionsarbete för Gamla industriområdet

Kalmar kommun har fått finansiering från EU-initiativet New European Bauhaus, för att göra ett utredningsarbete.

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 11 april 2017