Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Välkomstsamtal och kartläggning

Fyra kvinnor går utomhus och pratar med varandra.

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

De blir också kartlagda efter sin nuvarande kunskap i det svenska språket för att därefter kunna ge de bästa möjliga undervisning utifrån deltagarens behov och kunskap.