Välkomstsamtal och kartläggning

Fyra kvinnor går utomhus och pratar med varandra.

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

De blir också kartlagda efter sin nuvarande kunskap i det svenska språket för att därefter kunna ge de bästa möjliga undervisning utifrån deltagarens behov och kunskap.