Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Ansökan till Bas

Individer med kort eller ingen studiebakgrund som är nya i Sverige har fått hjälp att ansöka om plats till Bas KALMAR.

Fler sidor inom vägen genom bas

Process för Bas KALMAR

När tiden på Bas KALMAR har närmat sig sitt slut har projektet haft kontakt med de olika instanserna inför SFI-star

Inskrivningsmaterial

Individen behöver förstå vad som förväntas av personen och vad verksamheten innehåller.

Välkomstsamtal

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

Uppföljningssamtal

Verksamheten behöver säkerställa att deltagaren förstår, utvecklas och följer sin plan.

Avslutningssamtal

Avslutningssamtal har skett utifrån uppföljningsplanen samt de underlag som kommit in från personalen.

Överlämningssamtal till SFI, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten

I mitten av projektet startades en arbetsgrupp mellan Bas KALMAR, SFI, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 30 juli 2021
Publicerad: 28 juli 2021