Överlämningssamtal till SFI, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten

Två kvinnor sitter och pratar med kaffekoppar i händerna. I bakgrunden ses en kvinna och en man som sitter och fikar och pratar.

I mitten av projektet startades en arbetsgrupp mellan Bas KALMAR, SFI, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.

Tanken var att enkelt kunna utbyta funderingar och tankar kring deltagarna, speciellt vad som hände i samband med avslutning på Bas KALMAR.

Överlämningen till SFI har skett genom handledare och lärare. Bas KALMAR har skickat ansökan till SFI samt haft deltagargenomgång. Samtal har förts mellan Bas-lärare och SFI-lärare om individernas styrkor och behov. Det har underlättat att Bas haft en SFI-lärare som tidigare jobbat på SFI i Kalmar och som då kunnat rekommendera eleverna till rätt SFI-grupp.

I slutskedet av projektet ändrades överlämningen till att även förbereda deltagarna till digital SFI-verksamhet. Lärarna på SFI ordnade med utlåningsdatorer, inlogg till digitala klassrum och uppgifter till deltagarna under deras sista veckor på Bas.
Deltagarna tyckte det var bra att få stöd av Bas-lärarna på plats innan de gick över till självständiga, digitala studier hemma.

För de deltagare som gick vidare till andra aktiviteter genom Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten har vi inte fått någon återkoppling på så där vet vi inte hur det har gått.

Fler sidor inom vägen genom bas

Process för Bas KALMAR

När tiden på Bas KALMAR har närmat sig sitt slut har projektet haft kontakt med de olika instanserna inför SFI-star

Ansökan till Bas

Individer med kort eller ingen studiebakgrund som är nya i Sverige har fått hjälp att ansöka om plats till Bas KALM

Inskrivningsmaterial

Individen behöver förstå vad som förväntas av personen och vad verksamheten innehåller.

Välkomstsamtal

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

Uppföljningssamtal

Verksamheten behöver säkerställa att deltagaren förstår, utvecklas och följer sin plan.

Avslutningssamtal

Avslutningssamtal har skett utifrån uppföljningsplanen samt de underlag som kommit in från personalen.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021