Myndigheter och andra inblandade instanser/parter

Fler sidor inom för dig som är god man för ensamkommande barn

Uppdraget

Som en god man för ett ensamkommande barn inträder du i föräldrarnas ställe som förmyndare och vårdnadshavare

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023