Drogförebyggande arbete och stöd till föräldrar

Tonårstiden kan vara en spännande, utvecklande och krävande period då tonåringen behöver vuxna som kan visa vägen, särskilt när det kommer till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Publicerad: 7 juni 2017