Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Hållbar upphandling

Bananer.

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun.

Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.

De tjänster och produkter vi köper in ska ha en hög miljöprestanda och utföras eller produceras under schyssta förhållanden. Därför ställer vi krav på bland annat affärsetik, miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Vi följer regelbundet upp de krav vi ställt.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för oss. De produkter som köps in till barns miljöer ska vara kemikaliesmarta och följa kraven i vår handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer. När det gäller livsmedel efterfrågar vi ekologiska produkter, kött, mjölk och ägg som uppfyller svenska djurskyddskrav, fisk som är hållbart fiskad samt certifierad spårbar palmolja.

Där det är relevant arbetar vi med social hänsyn i form av sysselsättningsfrämjande upphandlingar. Syftet med det är att människor som  står långt från arbetsmarknaden ska få chans att använda sina kunskaper och komma i arbete.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 maj 2023
Publicerad: 19 maj 2017