Hållbar upphandling

Bananer.

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun.

Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.

De tjänster och produkter vi köper in ska ha en hög miljöprestanda och utföras eller produceras under schyssta förhållanden. Därför ställer vi krav på bland annat affärsetik, miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Vi följer regelbundet upp de krav vi ställt.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för oss. De produkter som köps in till barns miljöer ska vara kemikaliesmarta och följa kraven i vår handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer. När det gäller livsmedel efterfrågar vi ekologiska produkter, kött, mjölk och ägg som uppfyller svenska djurskyddskrav, fisk som är hållbart fiskad samt certifierad spårbar palmolja.

Där det är relevant arbetar vi med social hänsyn i form av sysselsättningsfrämjande upphandlingar. Syftet med det är att människor som  står långt från arbetsmarknaden ska få chans att använda sina kunskaper och komma i arbete.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 19 maj 2017