Förebyggande mot dopning

Dopning klassas som ett samhällsproblem och är därför någonting som Kalmar kommun arbetar förebyggande mot.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Publicerad: 17 januari 2023