Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Det drogförebyggande arbetet bedrivs i tätt samarbete med krogar och polis, med fokus på skola och socialtjänst.

Informationskampanj mot partydrogande

Partydrogande har blivit allt mer normaliserat, särskilt när det kommer till bruk av cannabis, amfetamin och kokain. Användandet sker i spridda åldrar och grupper. Köp och bruk av narkotika göder den gängkriminalitet vi ser runt om i samhället. Därför görs en informationskampanj under början av 2023 för att informera om vikten som varje persons val kring droger har.

Drogförebyggande arbete på krogen

Krogen är en plats där många unga människor kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Det är därför viktigt att på krogen arbeta både med att begränsa tillgången på narkotika och att påverka efterfrågan genom olika former av förebyggande insatser.

Krogar mot knark

Krogar mot knark (KMK) är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Det nationella nätverket och dess styrgrupp är en stödfunktion för de deltagande kommunerna. Nationella nätverket bistår med riktlinjer, styrdokument samt verktyg för att kunna arbeta med metoden lokalt.

Ansvaret för det lokala arbetet ligger på respektive kommun som själva styr och driver samverkan mellan bland annat krogar och polisen. Varje enskild kommun ska, utifrån gällande nationella riktlinjer, lokalanpassa arbetet så att det fungerar i just deras kommun. Krogarna som är med i nätverket ska ha uppfyllt de kriterier som har angivits av det nationella nätverket.

En av de första med denna typ av satsning

Kalmar var en av de första kommunerna utanför storstäderna som började ett arbete riktat mot krogen även när det gäller narkotika. I Kalmar valde man 2004 att komplettera det arbete man redan inlett med ansvarsfull alkoholservering med ett arbete mot narkotika på krogen. Det fanns en efterfrågan från ordningsvakterna som upplevde att de behövde lära sig mer om hur man upptäcker och stoppar narkotikapåverkade personer. Arbetet började med en kartläggning av situationen på Kalmars krogar.

Cannabissatsning

Kalmar kommun tar missbruket av cannabis på stort allvar. Därför arbetas det aktivt ute på de olika enheterna mot detta missbruk. Kommunen har även tagit fram en broschyr samt genomfört ett flertal föreläsningar.

Samarbete med polisen

Minst en gång om året genomför Kalmar kommun och Polismyndigheten informationsinsatser om droger för personal och föräldrar.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 februari 2023
Publicerad: 17 januari 2023