Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar genom kontraktsmetoden Tobaksfri DUO.

Tobaksfri DUO är en kontraktsmetod för att förebygga att barn och ungdomar börjar använda tobak. Metoden används av Folktandvården, Region Kalmar och Kalmar Kommun. Den innebär att elever i årskurs 6-9 får skriva kontrakt på att hålla sig fria från tobak.

Kalmar Kommun har ett samarbete med Region Kalmar gällande en föreläsningsserie kring risker förknippade med tobak och stöd vid rökavvänjning för gymnasieungdomar.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Övriga länkar

Publicerad: 17 januari 2023