Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Vi arbetar med en rad insatser för att öka tryggheten och minska antalet brott i kommunen.