Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program med målet att nå alla åldersgrupper.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot alkohol

Så arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 juli 2023
Publicerad: 17 januari 2023