Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Så arbetar vi med psykisk hälsa

Att främja psykisk hälsa är viktigt ur ett välbefinnandeperspektiv och kan bidra till att livet upplevs som meningsfullt.