Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Kalmar kommun ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.