Föräldraskap och familjerelationer

Vi vet att alla familjer är olika och behöver olika saker. Ibland behövs extra stöd i relationen mellan de vuxna eller mellan barnet och de vuxna, och ibland går det helt enkelt inte att komma överens. Vi har medarbetare med bred kompetens inom familjeområdet som kan hjälpa er vidare.

Familjecentraler

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge

Information till föräldrar inför utredning gällande vårdnad, boende, umgänge.

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för familjer, individuellt och i grupp

Stöd för familjer, föräldraskapsutbildning

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

$widget.img.alt

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel ...

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln 0-12 år

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov