Förebyggande arbete mot alkohol

För att skapa en tryggt Kalmar arbetar vi förebyggande mot all skadlig alkoholkonsumtion.

Kalmar kommuns alkoholförebyggande arbete görs genom flera olika insatser. Bland annat arbetar vi för att skapa drogfria mötesplatser för ungdomar. Det finns också en ungdomspott att söka medel från när det gäller denna typ av arbete.

Vi arbetar även förebyggande gällande gravida kvinnors alkoholvanor och för att minska rattfylleri samt drogfylla.

Drogförebyggande arbete på krogen

Krogen är en plats där många unga människor kommer i kontakt med både alkohol och narkotika. Därför är det viktigt att arbeta både med att begränsa tillgången på alkohol och narkotika och att påverka efterfrågan genom olika former av förebyggande insatser i krogmiljön.

I Kalmar går arbetet under namnet SKRIK (Säkert krogliv i Kalmar). Insatserna samordnas av en referensgrupp bestående av projektledare, drogförebyggare, tillståndshandläggare (polis, socialförvaltning) representanter från fyra krogar, Stadskärneledningen, ordningsvakt och representanter från studentkåren. Till grund för krogprojektet ligger politiska beslut och att kommunen ska arbeta med STAD-modellen (två dagars utbildning).

En av SKRIK:s utbildningsmetoder är ansvarsfull alkoholservering. Den riktar sig mot krögare, baransvariga och ordningsvakter.

”Fullt ös” - festivalen utan alkohol

Valborg har varit en av Kalmars största riskkvällar för ungdomsfylleri. Därför startades på Kalmar Sportcenter en ungdomsfestival för högstadie- och gymnasieungdomar. Arrangemanget har lockat runt 1200-1400 nyktra ungdomar per år sedan starten 2008. Kvällen bjuder på 60 olika prova-på-aktiviteter.

Skolan

Föräldrastödsprogram mot alkohol ÖPP/Effekt för årskurs 6-9 genomförs 2 ggr per år i varje årskurs inom Kalmar Kommun.

Fler sidor inom så arbetar vi drogförebyggande

Förebyggande arbete mot narkotika

Målet med det drogförebyggande arbetet är nolltolerans mot narkotika och doping.

Förebyggande arbete mot tobak

Det tobaksförebyggande arbetet bedrivs främst mot barn och ungdomar.

Förebyggande mot dopning

Så arbetar Kalmar kommun förebyggande mot doping.

Strategi för det drogförebyggande arbetet

Det drogförebyggande arbetet utgår från kommunens drogpolitiska program.

Till föräldrar om alkohol, narkotika, doping, tobal och spel

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 februari 2023
Publicerad: 17 januari 2023