Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd.

För dig som är ny i Sverige

Stöd och hjälp för dig som är ny i Sverige

Integrationsrådet

Kalmar kommuns integrationsråd är ett forum för att öka förutsättningar och möjligheter för integration

Kalmar kommuns integrationspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på integrationsarbete och delar därför årligen ut ett integrationspris.

Strategi för etnisk och kulturell inkludering

Kalmar kommunkoncern ska bedriva eller bedriver en inkluderande verksamhet.