Våra kommunpriser

Händer - nominera till kommunpriser

Varje år uppmärksammas en person, grupp, förening, organisation eller företag som ni tycker gjort något särskilt schysst för integration, jämställdhet eller tillgänglighet.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 11 november 2020